TRV:08057

ID TRV:08057
Bok 532
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Sporets er-beliggenhet skal kontrolleres i forhold til skal-beliggenhet. For store avvik mellom disse tilsier at sporet har forskjøvet seg og at det kan ha oppstått spenninger i sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon