TRV:08091

ID TRV:08091
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Krav til installasjonsvirksomheten: Virksomheter som installerer kabelanlegg i Bane NORs infrastruktur skal være NKOM-autorisert (ENA)
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at NKOMs forskrifter følges.
Endringsartikler Endringsartikkel 2963
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse "Forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften)"
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kabelanlegg - krav til autorisasjon
Nyttige lenker ENA --> Ekomnett- Autorisasjon på https://nkom.no

Autorisasjonsforskriften https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-07-1206