TRV:08092

ID TRV:08092
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Hensyn til «bredbåndsutbyggingsloven»: (LOV-2020-05-07-40).

Vurdering: Ved etablering av kabelanlegg som faller inn under definisjonen av infrastruktur i «Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon» skal det gjennomføres en vurdering av om hensyn til tredjepart er ivaretatt eller om lovens unntaksbestemmelse er omfattet av kabelprosjektet.

Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at bredbåndsutbyggingsloven blir fulgt.
Endringsartikler 560_2021_Endringsartikkel_2963
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Hensyn til bredbåndsutbyggingsloven
Nyttige lenker https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-05-07-40?q=LOV-2020-05-07-40