TRV:08101

ID TRV:08101
Bok 520
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Frostsikringslag kan utelates i hensettingsområder når jordprøver med tilstrekkelig sikkerhet viser at naturlig grunn ikke er av dårligere telefarlighetsklasse enn klasse T2.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2021/09/08
Referanse Endringsartikkel 3092
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon