TRV:08102

ID TRV:08102
Bok 515
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Permanent: Skilt som permanent tas ut av bruk skal fjernes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det skiltes i henhold til godkjent løsning.
Relatert krav
Opprettet
Referanse https://trv.banenor.no/wiki/515_2021_Endringsartikkel_2989
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle krav, Skilt ute av bruk