TRV:08103

ID TRV:08103
Bok 515
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Midlertidig: Skilt som midlertidig tas ut av bruk skal tildekkes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det skiltes i henhold til godkjent løsning.
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse https://trv.banenor.no/wiki/515_2021_Endringsartikkel_2989
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle krav, Skilt ute av bruk