TRV:08110

ID TRV:08110
Bok 520
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst For jernbanetiltak gis følgende anbefalinger utover det som er gitt i NVEs veileder Nr. 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred»:
  1. Nye stasjoner med tilhørende spor, nye plattformer og nye godsterminaler med tilhørende spor bør plasseres i tiltakskategori K4.
  2. Ny utbygging generelt utenfor stasjonsområder bør plasseres i tiltakskategori K3 eller etter særskilt vurdering høyere.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon