TRV:08126

ID TRV:08126
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Stopp for skift: Skiltet skal markere grensen for skifting.

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. 1000001649 (Design requirements - Signs and boards).

Utførelse: Skiltet skal plasseres som beskrevet i ERP-30-S-00097 (Engineering Guidelines).

Utførelse: Skiltet skal ha identifikasjonsskilt som beskrevet i 1000001649.

Utførelse: Skiltet kan settes opp i stedet for grensestolpe. Dette må avklares med Trafikk i hvert enkelt tilfelle.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for uniform utforming og optimalisert plassering av signalet. Sikre at det ikke hindrer sikt til andre skilt/signaler.
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse https://trv.banenor.no/wiki/515_2021_Endringsartikkel_2998
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Signalskilt for skift