TRV:08127

ID TRV:08127
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Sikringsanlegg slutter: Signalet skal markerer overgang til område som ikke inngår i sikringsanlegg.

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. 1000001649.

Utførelse: Skiltet skal plasseres som beskrevet i ERP-30-S-00097.

Utførelse: Signalet kan brukes på strekning uten ERTMS. Dette må avklares med Trafikk i hvert enkelt tilfelle.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse https://trv.banenor.no/wiki/515_2021_Endringsartikkel_2998
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Signalskilt for skift