TRV:08129

ID TRV:08129
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Veisikringsanlegg: Skilt for veisikringsanlegg skal settes opp rett foran planoverganger som har veisikringsanlegg på strekning med ERTMS.

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. Design requirements - Signs and boards dokument: 1000001649.

Utførelse: Skiltet skal plasseres som beskrevet i ERP-30-S-00097 (Engineering Guidelines)

Utførelse: Skiltet skal ha identifikasjonsskilt som beskrevet i 1000001649 (Design requirements - Signs and boards).

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse https://trv.banenor.no/wiki/515_2021_Endringsartikkel_2998
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Veisikringsanlegg