TRV:08130

ID TRV:08130
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Systemovergang: Skiltet skal plasseres ved systemgrense .

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

Utførelse: Skiltet skal plasseres som beskrevet i ERP-30-S-00097 (Engineering Guidelines).

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for uniform utforming og optimalisert plassering av signalet.
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse https://trv.banenor.no/wiki/515_2021_Endringsartikkel_2998
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Systemovergang