TRV:08131

ID TRV:08131
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Varsel om senking av strømavtaker:
  1. Utforming: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494
  2. Plassering: Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand (minst 150 meter) foran signal E65J «Senket strømavtaker».
  3. Plassering: Skiltet skal settes opp på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre optimal plassering for brukere og uniform utforming av skiltet.

Skiltet skal varsle fører av trekkraftkjøretøy med hevet strømavtaker om at det skal utføres en aksjon.

Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse https://trv.banenor.no/wiki/515_2021_Endringsartikkel_2998
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Varsel om senking av strømavtaker