TRV:08132

ID TRV:08132
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Varsel om senking av strømavtaker:

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

Utførelse: Skiltet skal normalt settes opp i tilstrekkelig avstand (minst 150 meter) foran signal E65M «Utkobling i nøytralseksjon (dødseksjon).

Utførelse: Skiltet skal settes opp på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre optimal plassering for brukere og uniform utforming av skiltet.
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse https://trv.banenor.no/wiki/515_2021_Endringsartikkel_2998
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Varsel om nøytralseksjon