TRV:08135

ID TRV:08135
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Senket strømavtaker:

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

Utførelse: Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand foran strekning der trekkraftkjøretøy (på grunn av ledningsskade eller annen årsak) ikke kan kjøre med hevet strømavtaker

Utførelse: Skiltet skal settes opp på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre optimal plassering for brukere og uniform utforming av skiltet.
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse https://trv.banenor.no/wiki/515_2021_Endringsartikkel_2998
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Senket strømavtaker