TRV:08136

ID TRV:08136
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Heving av strømavtaker:

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

Utførelse: Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand etter strekning der trekkraftkjøretøy ikke kan kjøre med hevet strømavtaker.

Utførelse: Skiltet skal settes opp på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse https://trv.banenor.no/wiki/515_2021_Endringsartikkel_2998
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Heving av strømavtaker