TRV:08145

ID TRV:08145
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Systemovergang: Skiltet skal plasseres ved overgang til ETCS nivå 0.

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. 1000001649.

Utførelse: Skiltet skal plasseres som beskrevet i ERP-30-S-00097

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse https://trv.banenor.no/wiki/515_2021_Endringsartikkel_2998
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Signal for systemovergang på strekning med ERTMS