TRV:08147

ID TRV:08147
Bok 520
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Geoteknisk kategori skal velges ut fra den geotekniske og kontruksjonsmessige vanskelighetsgraden for tiltaket. Se også NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016.
  • GK1 - Geoteknisk kategori 1 omfatter små og relativt enkle konstruksjoner ved oversiktlige og ukompliserte grunnforhold.
  • GK2 - Geoteknisk kategori 2 omfatter konvensjonelle typer konstruksjoner og fundamenter uten unormale risikoer eller vanskelige grunn- eller belastningsforhold.
  • GK3 - Geoteknisk kategori 3 omfatter konstruksjoner eller deler av konstruksjoner som faller utenfor grensene for kategori 1 og 2. Konstruksjoner som berøres av kvikkleire skal settes til Geoteknisk kategori 3.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon