TRV:08148

ID TRV:8148
Bok 520
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Valg av konsekvensklasse (CC1, CC2, CC3) for bruer og for "Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg i kompliserte tilfeller" er gitt i tabell NA-A1(901) i NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016. For øvrige arbeider i løsmasser gis det retningslinjer nedenfor. Merk at konsekvensklasse i første rekke er knyttet til konsekvens av feilsituasjoner, og ikke til geoteknisk kategori, unntatt for tiltak i kvikkleire som uansett settes til CC3.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon