TRV:08151

ID TRV:08151
Bok 520
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst
  1. Konsekvensen av en skade i permanenttilstanden som berører bane i drift og som vurderes som stor/svært alvorlig og defineres til konsekvensklasse CC3. Dette vil omfatte de fleste jernbanefyllinger unntatt de som kan plasseres i CC2.
  2. Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg i kompliserte tilfeller, herunder kvikkleire.
  3. Veg- og jernbanebruer defineres i konsekvensklasse CC3.
  4. Høye fyllinger eller fyllinger i sjø settes til CC3.
  5. Midlertidige og permanente støttekonstruksjoner som berører bane i drift defineres i CC3.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon