TRV:08152

ID TRV:08152
Bok 520
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst
  1. Pålitelighetsklasse (RC) følger av konsekvensklasse (CC) slik at CC2 - RC2 og CC3 - RC3.
  2. Prosjekteringskontrollklasse PKK og utførelseskontrollklasse UKK fastsettes etter regler gitt i NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon