TRV:08156

ID TRV:08156
Bok 525
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Overgangsbruer over jernbanen skal ikke ha lavere seismisk klasse enn seismisk klasse II. For øvrig skal regler i nasjonalt tillegg til NS-EN 1998-2 følges.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at jernbane fungerer etter et stort jordskjelv.
Endringsartikler 525 2021 Endringsartikkel 2784
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Overgangsbru
Kravlokasjon Kravlokasjon