TRV:08165

ID TRV:08165
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Systematisk sonderboring: Det skal gjennomføres systematisk sonderboring ved følgende forhold:
  • i områder med definerte krav til innlekkasje for å unngå uønsket grunnvannssenkning eller drenering
  • der forundersøkelsene indikerer svakhetssoner og dårlig bergmassekvalitet generelt
  • ved liten og usikker bergoverdekning
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sonderboring benyttes for å skaffe informasjon om bergkvalitet og vannlekkasjer.
Endringsartikler Endringsartikkel 2353
Relatert krav
Opprettet 2019/09/09
Referanse Krav om sonderboring tatt inn i regelverksversjonen av 09.09.2019 med en ren henvisning til Statens vegvesens hb. N500 (2016).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Arbeider foran stuff