TRV:08169

ID TRV:08169
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Tillatte koblinger: Tillatte og ikke-tillatte koblinger skal være identifisert og informert (skriftlig) til leder for kobling, for eksempel med angivelse av frakoblet anleggsdel, bruk av riktig bryter og verndekning, se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Egenskaper.
  1. Utførelse: Utførelse kan være:
    1. Proaktiv, for eksempel generiske konsepter i Teknisk regelverk med opplæring og spesielle tiltakskort (for stedlige anlegg) eller E-sirkulære.
    2. Reaktiv, for eksempel med lås og forrigling, se krav om lås og kommandosperre.
  2. Utførelse: Teknisk regelverk for aktuell anleggstype bør angi tillatte/ikke-tillatte koblinger.
  3. Operative tiltak: Det skal finnes operative regler som hindrer bruk av koblinger som ikke er tillatt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK11
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon