TRV:08172

ID TRV:08172
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Omstart: Lokalkontrollanlegg skal kunne startes om fra fjernkontroll eller ekstern tilkobling for hensiktsmessig feilretting.
  1. Utførelse: Hovedregelen er at enkle lokalkontrollanlegg skal kunne omstartes fra fjernkontroll, og større stasjonskontrollanlegg skal kunne omstartes fra ekstern tilkobling. Teknisk regelverk for aktuell anleggstype bør angi eventuelle avvik.
  2. Utførelse: For omstart fra fjernkontroll skal kommandoen: C_RP_NA_1 (Reset process command) benyttes, se IEC 60870-5-104 (og IEC 60870-5-101).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK29
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon