TRV:08174

ID TRV:08174
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Avvikshåndtering: Avvik mellom forventet og faktisk informasjon eller status skal automatisk detekteres, varsles leder for kobling og registreres i hendelsesloggen, for eksempel:
  • endret indikering uten forutgående kommando,
  • manglende respons i indikering etter kommando innen rimelig tid,
  • manglende kontakt med underliggende driftskontrollnivå eller prosessen.
  1. Utførelse: Objekter uten (oppdatert) informasjon skal merkes som ugyldig informasjon («gammelmerkes»).
  2. Utførelse: Rimelig tid for manglende respons på kommando bør være innstillbar.
  3. Utførelse: Informasjon (f.eks. indikering og måleverdier) som sendes til høyere driftskontrollnivå, skal mellomlagres av sender ved sambandsavbrudd og automatisk overføres når sambandet fungerer igjen, slik at informasjon ikke går tapt.
  4. Utførelse: Kommandoer som sendes til lavere driftskontrollnivå, skal overvåkes, slik at sambandsavbrudd identifiseres, men uten automatisk overføring når sambandet fungerer igjen.
  5. Operative tiltak: Det skal finnes operative regler for håndtering av slike avvik.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK56 (sammenfatter DK5, DK6 og DK16)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon