TRV:08217

ID TRV:08217
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Hendelseslogg: Alle endringer og hendelser i driftskontrollsystemet skal automatisk føres i Hendelseslogg. Det omfatter:
  • manuelle endringer (f.eks. kommando)
  • automatiske hendelser, f.eks.:
  • endring av binære signaler,
  • passering av grenseverdier,
  • aktivering av begrenser- og vernfunksjoner,
  • manglende kontakt med underliggende driftskontrollnivå,
  • melding fra selvovervåking.
  1. Utførelse: Hendelsesloggen skal være tilstrekkelig og tilgjengelig for henholdsvis fjernkontroll og lokalkontroll.
  2. Utførelse: Hendelsesloggen skal være en historisk rapport som lagres i minimum 10 år.
  3. Utførelse: Alle hendelser skal være tidfestet med angivelse av komponenten, anleggsdelen, alarmen, funksjonen, signalet eller brukeren som har skapt hendelsen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK37 (Tidligere TRV:03250)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon