TRV:08177

ID TRV:08177
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Redundant samband: Samband mellom sentralt kontrollanlegg og lokalkontrollanlegg skal være redundant for å sikre tilstrekkelig tilgjengelig fjernkontroll av de elektriske forsyningsanleggene.
  1. Utførelse: Se Tele/Prosjektering_og_bygging/Transmisjonssystemer#Nettstruktur.
  2. Vurdering: Direkte tilkobling mellom lokalkontrollanlegg og nærmeste punkt i aksessnettet kan være uten redundans dersom kbf § 7-14 ikke stiller strengere krav, eller forsyningsanlegget ikke er spesielt viktig for trafikken på flere strekninger eller i en region.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK19
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon