TRV:08186

ID TRV:08186
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Tilkobling til andre prosesskontrollanlegg: All utveksling av informasjon mellom driftskontrollsystemet for elektriske forsyningsanlegg og andre prosesskontrollanlegg, både interne i Bane NOR og eksterne utenfor Bane NOR, skal utføres av det sentrale kontrollanlegget.
  1. Utførelse: Se krav til bruk av standardiserte protokoller.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK50
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon