TRV:08190

ID TRV:08190
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Dokumentasjon: Driftskontrollsystemer inklusive maskinvare, programvare og tjenester skal, der det er relevant, dokumenteres med:

• samsvarserklæring, • risikovurdering, • funksjonsbeskrivelse, • liste over fjernkontrollerte objekter, • utstyrsliste, • brukermanual, • installasjons- og vedlikeholdsmanual, • komponenttegninger, • datablad, • dokumentasjon av akseptansetest.

  1. Utførelse: Se respektive krav til hver enkelt type dokumentasjon.
  2. Utførelse: Se Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Krav til utforming av teknisk dokumentasjon. Ifølge TRV:00337 er IEC 61082-1:2014 relevant standard for fagområdet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK54
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon