TRV:08191

ID TRV:08191
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Samsvarserklæring: Samsvarserklæringen skal angi at driftskontrollanlegget samsvarer med relevante krav i forskrifter (fef og kbf), Teknisk regelverk og relevante standarder.
  1. Utførelse: Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Vurdering av risiko og erklæring om samsvar.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> (DK)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon