TRV:08197

ID TRV:08197
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Installasjons- og vedlikeholdsmanual: Installasjons- og vedlikeholdsmanual skal angi opplysninger og instrukser om hvordan driftskontrollsystemet installeres og vedlikeholdes.
  1. Utførelse: Manualen skal også gi veiledning for feilsøking. Se krav om lokalkontroll og vedlikeholdbarhet.
  2. Utførelse: Manualen skal også omfatte dokumentasjon av eventuell nødvendig programvare for vedlikehold. Se krav om vedlikehold.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> (DK)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon