TRV:03248

ID TRV:03248
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Lokalkontroll: Elektriske forsyningsanlegg skal kunne lokalkontrolleres av driftspersonell som er på stedet (lokalt ved eller i anlegget), for eksempel ved vedlikehold og i ekstraordinære situasjoner.
  1. Utførelse: Lokal betjening (f.eks. kobler eller utpekt leder for kobling) skal minst kunne styre, overvåke, regulere og feilsøke ned på et komponentnivå som er tilstrekkelig, for kunne håndtere situasjoner som oppstår oftere enn hvert 10. år.
  2. Utførelse: Teknisk regelverk for aktuell anleggstype bør angi to nedre og to øvre grenser for måleverdier som skal trigge respektive alarmer. Se krav i alarmoversikt.
  3. Utførelse: Teknisk regelverk for aktuell anleggstype bør spesifisere nærmere krav til vern som en del av lokalkontrollanlegget.
  4. Operative tiltak: Det skal finnes operative regler for lokalkontroll av elektriske forsyningsanlegg, som også omfatter svikt i forsyningsanlegget eller i driftskontrollsystemet.
  5. Verifikasjon: Korrekt funksjon skal verifiseres med individuell test for hver funksjon fra ende til ende.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 546 2021 Endringsartikkel 3153
Relatert krav
Opprettet 2022/02/10
Referanse EH-024636-000 ==> DK2 (Inkl. tidligere TRV:03248)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon