TRV:08205

ID TRV:08205
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Bryterstatus: Det sentrale kontrollanlegget skal føre løpende oversikt over brytere med kommandosperre og blokkering i de elektriske forsyningsanleggene, blant annet for sikring mot innkobling i samsvar med fse.
  1. Utførelse: Kravet gjelder både fjernstyrte og ikke-fjernstyrte brytere.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK49
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon