TRV:08208

ID TRV:08208
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Tilgjengelighet operatørplasser: Operatørplasser for fjernkontroll skal ha høy tilgjengelighet for å redusere konsekvensen av svikt i operatørplass eller operatørsted.
  1. Utførelse: Tilgjengelighetskravet medfører at det skal være redundans innen hver driftssentral og mellom driftssentralene.
  2. Operative tiltak: Det skal etableres operative regler for håndtering av svikt i operatørplass og operatørsted.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK22
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon