TRV:08209

ID TRV:08209
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Selvstendighet: Lokalkontrollanlegg skal fungere selvstendig uten overordnet driftskontrollsystem (-nivå) for økt robusthet, for eksempel ved feil i overordnet driftskontrollsystem eller samband.
  1. Utførelse: En konsekvens av dette er at funksjoner, f.eks. forriglinger, skal legges på lavest mulig driftskontrollnivå for å gjøre anlegget minst avhengig av samband med overordnet nivå.
  2. Operative tiltak: Det skal være operative regler for tilsyn av anlegg som ikke fjernkontrolleres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK3
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon