TRV:08170

ID TRV:08170
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Forrigling: Der det er viktig å unngå feilbetjening med brytere og funksjoner, bør disse utstyres med forrigling for å unngå store materielle skader. For eksempel at skillebrytere ikke betjenes med last, at jordingsbrytere ikke legges inn mot spenning, og at anleggsdeler som ikke er i fase, sammenkobles.
 1. Utførelse: Forrigling i driftskontrollsystemet bør plasseres så nær anleggsdelen som mulig for selvstendighet og funksjon ved alle driftskontrollnivåer.
 2. Utførelse: Den som styrer mot en forrigling, skal automatisk informeres om den.
 3. Utførelse: Forriglinger bør manuelt og etter tydelig bekreftelse, kunne overstyres i nødsituasjoner. Overstyring skal registreres i hendelsesloggen.
 4. Utførelse: Mulige løsninger kan være:
  1. Teknisk forrigling på anleggsdel som sperrer for kommandoer fra overordnet driftskontrollnivå, for eksempel omkobler eller lås.
  2. Programvareforrigling i driftskontrollsystem, lokalt (for eksempel fasesperre eller omkobler) – alternativt fjernt (for eksempel med kommandosperre).
  3. Manuell forrigling ved operative regler, eventuelt med advarsel eller ekstra bekreftelse i driftskontrollsystemets programvare.
 5. Utførelse: Der det ikke er hensiktsmessig med forrigling, bør det benyttes ekstra bekreftelse fra leder for kobling ved betjening eller operativ instruks.
 6. Utførelse: Teknisk regelverk for aktuell anleggstype bør angi nærmere krav om forrigling.
 7. Dokumentasjon: Forriglingers forutsetninger og virkemåte skal dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK8
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon