TRV:08220

ID TRV:08220
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Skiltet kan settes opp for å øke trafikanters oppmerksomhet.
  1. Det skal plasseres fire skilt per planovergang, ett på hver side av vei ved adkomst til planovergang.
  2. Skiltene bør stå om lag 10 meter foran jernbanesporet
  3. Skiltene bør settes på egne stolper
  4. Underkanten av skiltene bør plasseres 0,25 – 0,5 m over kjørebanen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2022/02/10
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Visuell barriere for planoverganger uten veisikringsanlegg som brukes av kjøretøy