TRV:08226

ID TRV:08226
Bok 540
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Luftledninger montert på travers: For luftledninger som monteres på travers skal isolatorene festes på traversens underside.
  1. Utførelse: Støtteisolatorer med fire-bolts innfesting kan benyttes på traversens underside.
  2. Utførelse: Hengekjeder kan benyttes på traversens underside.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre elektrokusjon av fugl
Endringsartikler 540 2022 Endringsartikkel 3185
Relatert krav
Opprettet
Referanse Brosjyren Fugl og kraftledninger, utarbeidet av NINA og Sintef og revidert av NVE.
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Andre elektriske ledere, Luftledning, Kontaktledning, Elektrisk utforming, Vedlegg, Elutavstand for PL og NL, Kontaktledning,Prosjektering og Bygging,Elektrisk utforming, Vedlegg, Elutforming-F