TRV:08229

ID TRV:08229
Bok 520
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Bergskjæringer plasseres i utgangspunktet i geoteknisk kategori GK3

Unntak: Bergskjæringer uten spesiell risiko eller vanskelige grunnforhold kan ligge i geoteknisk kategori GK2 eller GK1. Valget skal begrunnes.

  • For bergskjæringer med GK3 skal konsekvensklasse CC3, pålitelighetsklasse RC3 eller RC4, og prosjekteringskontrollklasse PKK3 velges
  • For bergskjæringer med GK2 skal konsekvensklasse CC2, pålitelighetsklasse RC2, og prosjekteringskontrollklasse PKK2 velges
  • For bergskjæringer med GK1 skal konsekvensklasse CC1, pålitelighetsklasse RC1, og prosjekteringskontrollklasse PKK1 velges
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse 520 2022 Endringsartikkel 2969
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon