TRV:08245

ID TRV:08245
Bok 520
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Krav til kornfordeling: Det skal ikke være mer enn 3 vektprosent materiale mindre enn 0,02 mm regnet av materiale under 22,4 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Unngå bruk av telefarlige masser i frostsikringslaget.
Endringsartikler Endringsartikkel 3175
Relatert krav
Opprettet 2022/02/09
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Frost#Sand og naturgrus