TRV:08256

ID TRV:08256
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Lading: Boring og lading skal ikke utføres samtidig.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Samtidig boring og lading i tunnel gir uakseptabel høy risiko for utilsiktet detonasjon av sprengstoff. Arbeidstilsynet har også presisert dette i sin kommentar til §27-17.
Endringsartikler Endringsartikkel 3410
Relatert krav
Opprettet 2022/09/15
Referanse Forskrift om utførelse av arbeid §27-17

Arbeidstilsynets kommentar til §27-17

Eksplosivforskriften §93

Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Sprengning