TRV:08258

ID TRV:08258
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Filterimpedanser for grupper av autotransformatorer: Flere autotransformatorer kan ha felles filterimpedanser for tilkobling til skinner.
  1. Utførelse: Felles returkrets og filterimpedanser for matestasjon og autotransformatorer kan benyttes.
  2. Utførelse: Krav til returforbindelser skal uansett følges, se også 🔗 Banestrømforsyning, Prosjektering og bygging, Mate- og returforbindelser
Grunnet sporfeltreleenes virkemåte vil et stort antall filterimpedanser skape problemer. I slike tilfeller kan reduksjon av antallet filterimpedanser være nødvendig for å opprettholde sporfeltsystemets funksjon.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt For å unngå et stort antall filterimpedanser som kan skape problemer for sporfeltreleenes virkemåte.
Endringsartikler Endringsartikkel 3304
Relatert krav
Opprettet 2022/09/15
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon