TRV:08260

ID TRV:08260
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Elektrisitetsmåling: Togvarmeanlegg skal ha elektrisitetsmålere for korrekt avregning og bidra med nødvendig informasjon slik at togselskap kan styre energiforbruket sitt etter Forskrift om kraftomsetning og nettjenester §4-1.
  1. Utførelse: Elektrisitetsmålere skal følge Forskrift om krav til elektrisitetsmålere.
  2. Utførelse: Togvarmeanlegg som kan bli benyttet av flere ulike togselskap skal kunne skille mellom forbrukerne.
  3. Utførelse: Togvarmeanlegg 50 Hz med kun ett togselskap som forbruker kan være tilstrekkelig målt ved netteiers måling dersom det ikke forsynes andre infrastrukturinstallasjoner via samme inntak.
  4. Unntak: Kravene gjelder ikke anlegg for testspenning i verksteder som ikke benyttes til hensetting.
Kravet får tilbakevirkende kraft. Bane NOR har allerede løsninger som legger til rette for slik måling.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt BaneNOR er nettselskap og avregningsansvarlig for togvarmeposter på 16 2/3 Hz og har etter Forskrift om kraftomsetning og nettjenester, §4-1 plikt til å installere avanserte måle- og styresystem (AMS) i hvert enkelt målepunkt.
Endringsartikler https://trv.banenor.no/wiki/543_2022_Endringsartikkel_3299
Relatert krav
Opprettet 2022/09/15
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon