TRV:08270

ID TRV:08270
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Elektriske tennsystemer: Elektriske tennsystemer for detonasjon av sprengstoff tillates ikke på anlegg der det benyttes elektrisk drevne anleggsmaskiner og kjøretøy.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 3363
Relatert krav
Opprettet 2022/09/15
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Bruk av sprengstoff sammen med elektriske maskiner