TRV:08280

ID TRV:08280
Bok 540
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Tunnelportal: Tunnelportaler kan ved behov utstyres med skjerm slik at gjenstander eller personer hindres i å falle ned i sporet.
  1. Utførelse: Beskyttelsesskjermer ved tunnelportaler på elektrifiserte baner skal utformes med en høyde på 1,8 m, bestående av flettverk med maksimal maskestørrelse på 1200 mm².
  2. Utførelse: Beskyttelsesskjermer ved tunnelportaler på elektrifiserte baner skal utføres med en elektrisk ledende overkant eller ytterkant utjevnet til returkretsen som tråder eller wire som kastes over skjermen vil komme i kontakt med.
  3. Utførelse: Beskyttelsesskjermer ved tunnelportaler på ikke elektrifiserte baner skal utformes iht. krav stilt i underbygning
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Mulighet for å sikre at personer eller gjenstander ikke faller ned i spor i forbindelse med tunnelportaler.
Endringsartikler 540 2023 Endringsartikkel 3412
Relatert krav
Opprettet 2023/02/09
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Prosjektering og Bygging//Elektrisk utforming#Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler