TRV:08281

ID TRV:08281
Bok 542
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Kontaktledningens posisjon etter sporarbeid: Etter sporarbeid skal kontaktledningens posisjon kontrolleres opp mot kravene stilt i 🔗 maksimal statisk kontakttrådhøyde, 🔗 minimum statisk kontakttrådhøyde og 🔗 horisontal posisjon (sikksakk) ved mast.
  1. Utførelse: Dersom posisjon avviker fra kravene skal kontaktledningen justeres slik at kravene oppfylles.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Å sørge for at kontaktledningen befinner seg i rett posisjon i forhold til spor etter sporjusteringsarbeider slik at strømavtakeren ikke sporer av kontaktledningen og forårsaker unødig driftsstans.
Endringsartikler 542 2023 Endringsartikkel 3250
Relatert krav
Opprettet 2023/02/09
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning#Posisjonering av kontaktledningen etter sporarbeider