TRV:08285

ID TRV:08285
Bok 531
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Ujevnheter i ballastlaget skal ikke overstige verdier i figur: Krav til jevnhet på langs og tvers av ballastlag under glideskjøt
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at glideskjøter kan bygges i henhold til sporgeometriske krav.
Endringsartikler 531 2024 Endringsartikkel 3655
Relatert krav
Opprettet 2024/02/07
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Glideskjøter#Ballast