TRV:08286

ID TRV:08286
Bok 531
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Ved sammenføyning mot tilstøtende skinner der ballastlaget ikke er pakket og komprimert under hverken glideskjøt eller tilstøtende spor skal høydenivå til skinnetopp ikke variere mer enn 5 mm. (se figur Krav til høydenivå for skinnetopp der sporet ikke er justert)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at glideskjøter kan bygges i henhold til sporgeometriske krav.
Endringsartikler 531 2024 Endringsartikkel 3655
Relatert krav
Opprettet 2024/02/07
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Glideskjøter#Ballast