TRV:08287

ID TRV:08287
Bok 531
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Ved sammenføyning mot tilstøtende skinner der sporet er nivellert, men hvor ballasten under glideskjøt ikke er pakket og komprimert skal høydenivå til skinnetopp ikke avvike mer enn vist på figur Krav til høydenivå for skinnetopp der sporet er nivellert, men hvor spor under glideskjøt ikke er justert
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at glideskjøter kan bygges i henhold til sporgeometriske krav.
Endringsartikler 531 2024 Endringsartikkel 3655
Relatert krav
Opprettet 2024/02/07
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Glideskjøter#Ballast