TRV:08293

ID TRV:08293
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Isolatorplassering i fixliner Isolator i fixline skal som hovedregel plasseres inne ved avspenningsjern i avspenningsmast.
  1. Unntak: Der hvor sideterrengets utforming (skjæring) eller andre konstruksjoner er til hinder (ref. 🔗 Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler) skal isolatoren plassers i nærheten av fixpunktet der avstanden mellom bæreline og isolatorens skjørt som er nærmest bæreline er minimum 500 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sørge for at isolatorer i fixliner plasseres iht. beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler gitt av FEF, TSI ENE og standarden EN 50122-1
Endringsartikler 540 2023 Endringsartikkel 3726
Relatert krav
Opprettet 2023/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Faste avspenninger